Služby

Přehled činností a postup při realizaci zakázky

Cílem je poskytovat architektonická a projektová řešení v širším spektru, nalézt dialog se zadavatelem a s okruhem spolupracovníků dovézt dílo ke konečnému výsledku – kvalitní realizaci stavby

Tento proces je podporován individuálním přístupem a účastí autora-architekta ve všech jeho fázích.

 • architektonické a urbanistické studie (zpracování 3D modelů)
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • autorský dozor
 • studie a návrhy interiérů, design nábytku
 • architektonický detail

Z návrhů a realizací je zřejmá snaha o výrazově pestřejší , ale moderní architekturu, někdy korigovanou regionální tradicí nebo přírodními podmínkami.

Publikace v knihách a časopisech

Architektura ČSR 3/86; ABF-ARCH Fórum architektury 3/87; Domov 3/99, 4/99; Architekt 5/2003; Living 10/2003; Můj dům 9/2004, 3/2005, 8/2005; Bydlení 1/2007, Ročenka dřevostaveb 2008, Tvář venkova – venkovské stavby 2010, 2011.

Spolupráce se soukromým klientem

Jak postupuji při realizaci zakázky soukromého klienta.

Co rozhoduje při převzetí zakázky

 • Momentální pracovní vytíženost
 • Schopnost dialogu a vzájemného porozumění s klientem
 • Zajímavé místo, klient, zadání – hledání netradičních řešení

Doporučení klientům

 • Seznamte se se současnou moderní architekturou nebo designem nábytku
 •  Vyjasněte si své požadavky a představy, komunikujte a důvěřujte
 • Navrhování a tvůrčí práci přenechejte architektovi, potřebuje  svobodný  prostor pro své úvahy

Postup zpracování zakázky

První schůzka zpravidla na pozemku budoucího domu nebo v ateliéru architekta, seznámení se s investorem a zadáním. Pokud klient nezná architektovy reference, probíhá představení práce atelieru ( prohlídka staveb, časopisy, webové stránky…) Klient předkládá rámcový nebo podrobný stavební program nebo , nejlépe v jednoduché písemné formě, součástí je diskuse o vazbách hlavních prostor domu : kuchyně – jídelna – obytný prostor – schodiště.

Přibližně za 14 dní architekt předkládá první úvahy koncepci domu formou půdorysů , dílčích pohledů a prostorových skic podoby domu. Při pravidelných schůzkách s investorem se upřesňují dispoziční vazby, velikosti místností ,celková velikost domu ,hmotové ,materiálově –barevné řešení i detaily interiéru včetně rozmístění nábytku. Vizualizace stavby a interiéru je završením návrhového procesu.

Doporučení klientům a honorář

Doba zpracování

Studie 1-3 měsíce, podle složitosti a času, který klient potřebuje na posouzení architektem předložených návrhů. Osobní prezentace , telefonická komunikace a posílání návrhů e – mailem. Mezi jednotlivými schůzkami obvykle interval 10-14dnů.

Honorář

Dohodou, s ohledem na složitost a náklady stavby, v rámci honorářového řádu.