Ak.arch. Libor Sošťák
 

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Spoluautor ing.arch.Barbora Jochcová

Soutěžní návrh veřejné anonymní architektonické soutěže. Východiskem pro koncept byla analýza současného stavu řešeného území , prostorových a provozních vazeb hřbitova a jeho okolí ve vztahu k umístění nové smuteční obřadní síně včetně kolumbária a vsypové louky do prostoru dnešního vstupu. Urbanistický koncept je založen na vytvoření ústředního vstupního prostoru se vsypovou loukou, ohraničeném obřadní síní, kolumbáriem a stávající provozní budovou. Obřadní síň se zázemím na půdorysu obdélníku je situována přibližně uprostřed vymezeného území a je orientována delší stranou „po vrstevnici“ vzhledem k tomu, že řešené území je mírně svažité se sklonem k západu.

 • Architektonické řešení je jednoduché a transparentní
 • Hmotové řešení a měřítko odpovídající místní lokalitě
 • Proporce prostorů úměrné jejich funkci
 • Kompozice horizontální podnože s  krytým vstupním předprostorem a z ní vyrůstající hmoty samotné obřadní síně
 • Prostor obřadní síně je gradován směrem ke katafalku stoupající výškou šikmého stropu a je ukončen prosklenou plochou – výhled do přírody, na nebe… a připomenutí nekonečna vesmíru a neohraničenosti lidské existence.

Kolumbárium. Polootevřený prostor kolumbária je v reakci na svažitý terén navržen jako stupňovitá kompozice příčných, po vrstevnici usazených kolumbáriových betonových zdí se schránkami a betonových stropních desek.

Vsypová louka. Těžiště řešeného prostoru, louka lemována úzkým kamenným obrubníkem se souřadnicemi míst vsypaných zemřelých pro přesné dohledání. Na obrubu vně navazuje dlážděný pás z leštěného kamene pro umístění květinových darů a svíček a chodník .

 • Megalit
 • One More Little Twist
 • Klubání
 • Komíny
 • Krajina září barvami
 • Kříž
 • Křížení
 • Nekonečný obraz
 • Nevim...
 • Odvíjení
 • Odvíjení 2
 • Ostrooblina
 • Trajektorie
 • Ostroobliny
 • Trychtýř
 • Srší
 • Uzlování
 • Válečník
 • Zavíjení
 • Čarodění
 • Linie v pohybu č.4
 • Linie v pohybu č.6
 • Oko